Sempozyum Hakkında

Değerli Bilim İnsanları,

Ahilik, Türk-İslam Medeniyetinin önemli ve incelenmesi gereken müesseselerinden biridir. Orta Çağ İslam dünyasında doğup, büyümesi, gelişmesi, devlet ve toplum hayatını derinden etkilemesi açısından önem arz etmektedir.

Bu öneme binaen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü olarak 2017’de “XIII. Yüzyıla Kadar Türk ve İslam Dünyasında Ahiliğin Temelleri”, 2018’de XIII-XVI. Yüzyıllarda Ahilik (1200-1600) başlıklarıyla iki sempozyum düzenlenmiştir. Bu sempozyumların devamı olarak 2019 yılında da “Osmanlı Klasik Çağı Sonlarından Cumhuriyete Kadar Ahilik   (1601-1923)” başlığıyla bir sempozyum daha yapılmasını planlanmaktayız. Sempozyumda1601-1923 tarihleri arasını kapsayan, çeşitli konu başlıkları çerçevesinde bilim insanları tarafından Ahiliğin akademik bir ortamda tartışılması, çeşitli fikirlerin tespiti ve yeni bilgilerin ortaya çıkartılması hedeflenmektedir.

Sempozyumda sunulan bildiriler, Üniversitemiz tarafından kitap olarak basılacaktır. Sempozyuma yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız…

 

 

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM