Bilim Ve Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  Türkiye
Prof. Dr. Ahmet KANKAL               Yıldırım Bayezid   Üniversitesi  Türkiye 
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU Marmara Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK TOBB Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Ali AKTAN Erciyes Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Ali BOLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Ali TORUN Dumlupınar Üniversitesi (E) Türkiye
Prof. Dr. Ali YAKICI Gazi Üniversitesi  Türkiye
Prof. Dr. Ekrem ERDEM Erciyes Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Güllü YOLOĞLU Milli İlimler Akademisi  Azerbaycan
Prof. Dr. Güray KIRPIK Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN Niğde Ömer Halisdemir Ü. Türkiye
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU Ege Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. M. Ali HACIGÖKMEN  Selçuk Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ Selçuk Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Lyubomir MİKOV Bulgaristan Bilimler Akademisi Bulgaristan
Prof. Dr Mashhour Al-Habazi SROUR Al-Quds University Filistin
Prof. Dr. Nader KASSEM University National Filistin
Prof. Dr. Mehmet S. SARIKAYA Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Uşak Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu       Kırıkkale Üniversitesi             Türkiye 
Prof. Dr. Mustafa KESKİN Erciyes Üniversitesi (E) Türkiye
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Fırat Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Necdet HAYTA Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ Priştine Üniversitesi Kosova
Prof. Dr. Osman KÖSE Polis Akademisi Türkiye
Prof. Dr. Refik TURAN Gazi Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Scott REDFORD Koç Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Turgut OK Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Fikri GÜL Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  Türkiye
Doç. Dr. Ahmet DOĞAN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Masoumeh DAEİ Peyame Nur Üniversitesi İran/Tebriz
Doç. Dr. Naile SÜLEYMANOVA Turizm ve Menecment Ü. Azerbaycan
Doç. Dr. Ergali ESBOSINOV El-Farabi Kazak Ulusal Ü. Kazakistan
Doç. Dr. Fəridə Hicran VəLİYEVA Azerbaycan Milli İlimler Aka. Azerbaycan
Doç. Dr. Nevzat TOPAL Niğde Ömer Halisdemir Ü. Türkiye
Doç. Dr. Nurettin HATUNOĞLU Zonguldak Karaelmas Ü. Filistin
Doç. Dr. Süleyman ÖZBEK Gazi Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mehmet GEL Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  Türkiye
Doç. Dr. Murat TUĞLUCA Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  Türkiye
Dr. Öğr. Ü. Rıfat İlhan ÇELİK  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Yaseen KİTTANİ Al-Qasemi Acadimic College Yemen
Dr. Abdul-Ghani A. AL-AHJURY Al Yemenia Üniversity,  Yemen

2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM